Rólunk Vásárlás menete Á.Sz.F. Regisztráció
név: jelszó:
Suzuki Modellek:

Baleno
Suzuki Alto
Suzuki Ignis
Suzuki Splash
Suzuki Swift 1990-96
Suzuki Swift 1996-2003
Suzuki Swift 2005-tol
Suzuki Sx4
Suzuki Vitara Grand
Suzuki Wagon R+ 2000-03-ig
Suzuki Wagon R+ 2003-tól

Toyota Corolla Verso
Porlasztó

kep
Bruttó ár:
160000 Ft

Toyota Corolla Verso
Üzemanyagtartály eladó új

kep
Bruttó ár:
50000 Ft

Toyota Yaris
Visszapillantó tükör eladó

kep
Bruttó ár:
35000 Ft

Toyota Yaris Verso
Csomagtérajtó üveggel

kep
Bruttó ár:
75000 Ft

Toyota Yaris Verso
Üzemenyagtartály

kep
Bruttó ár:
42000 Ft

 
 

1. Bevezetés Az alábbi részletezett Általános Vásárlási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) egymással kölcsönös szerzõdésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkozik. Egyrészrõl a Autoland Duo Car Kft.-re mint eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészrõl a Autoland Duo Car Kft.-tõl árut vagy szolgáltatást vásárlóra, illetve a http://www.higiexpressz.hu honlap (továbbiakban: Honlap) használóira, (továbbiakban: Vevõ), amennyiben Vevõ az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvényköny, továbbiakban: PTK) 685. § d) értelmében fogyasztónak minõsül. RÖVIDÍTETT NÉV: AUTOLAND DUO Kft. TELJES NÉV: AUTOLAND DUO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság SZÉKHELY: 4244 Újfehértó, Kossuth Lajos utca 17. ALAPÍTÁS ÉVE: 2016 ADÓSZÁM: 25710036-2-15 FÕTEVÉKENYSÉG: 4532 Gépjármûalkatrész-kiskereskedelem A jelen ÁSZF 2017.01.01-tõl érvényes Eladó és Vevõ közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (mind az Üzletben, mind a Honlapon történõ rendelésre és vásárlásra), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerzõdésekre és visszavonásig érvényesek. Ettõl eltérõ feltételeket csak Vevõ és Eladó közös akaratával írásban lehet kikötni. Vevõ az Üzletben és a Honlapon történõ vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevõ tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerzõdés jön létre.

2. A Honlap használata, rendelés A Honlapon történõ megrendelés feltétele Vevõ érvényes regisztrációja, illetve a beregisztrált email címmel és jelszóval történõ bejelentkezés. A Honlapon bemutatott árukínálat nem képez Eladóra nézve jogilag kötelezõ érvényû ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelezõ érvényû internetes katalógust. Az ebben szereplõ információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegûek, Eladó az esetleges hibákért felelõsséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja. A katalógusban megtekinthetõk felsorolásszerû terméklisták, az ebben szereplõ termékek nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival. A termékek melett nettó ár jelenik meg. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendõ bruttó ár a kosár tartalma islletve rendelékor az összesítõn van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelõ más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is az ár mellet szereplõ összegben kifejezve. Akciós termék esetén a korábbi ár áthúzva jelenik meg a kedvezményes ár felett. Vevõ a regisztrációt és belépést követõen a megrendelni kívánt termékeket a "Kijelöltek hozzáadása a kosárhoz " gombbal helyezi a virutális bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár). A Kosár aktuális tartalma bármikor ellenõrizhetõ, tartalma módosítható. Megrendelés esetén Vevõ megadja szállítási, számlázási címet és a fizetési módot, itt jelzi ki a honlap a szállítási költséget és a rendelés végösszegét is.  A kosár tartalmát megtekintve a "Tovább >> megrendelés feladása " gombra kattintva Vevõ megrendelését rögzítjük, iktatjuk, illetve egy azonnali visszaigazoló emailt küldünk a rendelésrõl. Eladó a rendelést emailben jelenti készre Vevõnek. Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétõl elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhetõ, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Vevõt, és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített esetleges fizetéseket haladéktalanul visszatéríti Vevõnek. Eladó a teljesítéstõl való elállás miatt kártérítésre nem kötelezhetõ. Amennyiben nem minden termék áll rendelkezésre, Vevõ kérhet résszállítást a rendelkezésre álló termékekre. Eladó jogosult elõleget kérni Vevõtõl azon termékekre, amelyeket kifejezetten Vevõ rendelésére szerez be, egyébként raktáron nem tart.

3. Fizetés, Szállítás Vevõ a következõ fizetési módok közül választhat: utánvét, helyben történõ átvétel. Eladó bankszámlájára történõ elõre utalás csak szerzõdött partnereink számára lehetséges. A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Eladó tulajdonában marad. Amennyiben Vevõ a fizetési határidõig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy Eladó jogosult elállni a szerzõdéstõl. Veszélyes vegyiárukat postai úton nem áll módunkban küldeni a jelenlegi ADR szabályozás értelmében. 20 kg-ig Magyar Posta, raklapos áru esetén egyéni szállítmányozót bízunk meg. Vevõnek kell gondoskodnia arról, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol biztosított a küldemény munkaidõben (munkanapokon 8-17 óra között) történõ átvétele. Az átvételre Vevõ, illetve a Vevõ által megadott szállítási címen tartózkodó egyéb személy jogosult. A kiszállítás várható napjáról és idõpontjáról a Vevõ a Szállítmányozóval utóbbi ügyfélszolgálati telefonszámán tud egyeztetni. Vevõ köteles Eladónak megtéríteni a sikertelen kiszállítás miatti költséget. A küldemény sértetlenségéért a felelõsség a küldemény kézbesítésétõl kezdve átszáll Vevõre, ezért Vevõ kötelessége kézbesítéskor a küldeményt megvizságlni és amennyiben azon külsérelmi nyomokat talál, választása szerint a) megtagadni az átvételt, b) jegyzõkönyvet felvetetni a sérülésrõl a kézbesítõ futárral/fuvarozóval, annak egy példányát megtartani. Vevõ bármilyen sérülést köteles Eladónak haladéktalanul írásban jelenteni. A megrendelt árut utánvét esetén nem szükséges személyesen átvenni, átutalás esetén a megrendelt terméke(ke)t csak a Vevõ veheti át, illetve a megrendelés során a "Megjegyzés" rovatba feltüntetett személy. Rendelésedet bármely napon, bármely idõben fel lehet adni, rendszerünk azt automatikusan feldolgozza és visszaigazolja. Szállítási határidõ általában 3 munkanapon belül.

4. Elállás joga A 17/1999. Kormányrendelet szerinti távértékesítési rendszer keretében fogyasztó részére történõ értékesítésre Vevõt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint: Vevõ a szerzõdéstõl az áru átvételétõl számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Írásban történõ elállás esetén azt határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevõ nyilatkozatát a határidõ lejárta elõtt elküldi. A terméket Vevõ köteles haladéktalanul és hiánytalanul Eladónak visszajuttatni, a visszaszállítás költsége Vevõt terheli. A haladéktalan és hiánytalan visszajuttatás kapcsán vevõ vállalja, hogy legkésõbb az elállási nyilatkozat megtételét követõ munkanapon a terméket Eladónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék visszajuttatása érdekében, így például a terméket küldeményként feladja. A vevõnek felróható késedelem esetében a Ptk. általános kártérítési felelõsségre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. Eladó köteles a Vevõ által megfizetett összeget az elállástól számítva 30 napon belül banki átutalással visszatéríteni Vevõnek. Eladó a visszatérítendõ összegbõl jogosult a termék nem rendeltetésszerû használatából eredõ károk és a nem megfelelõ kezelésbõl adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelõ összeget kártérítésként visszatartani. Vevõ nem élhet az elállás jogával olyan termék esetén, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ.

5. Jótállás, Szavatosság: A jótállási idõ: az új, 10.000.- forint feletti árú tartós fogyasztási cikkekre a törvényben elõírt 12 hónap. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezõbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megilletõ jogok a fogyasztói szerzõdés teljesítésének idõpontjában átszállnak a fogyasztóra. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minõsül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül esõ célból szerzõdést kötõ személy - Ptk. 685.§ d) pont). A jótállási idõ a fogyasztási cikk fogyasztó részére történõ átadás napjával kezdõdik. A jótállási igény a jótállási jegy bemutatásával érvényesíthetõ. A terméket meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szervizbe vagy Eladóhoz kell beszállítani vagy elküldeni a jótállási jeggyel. A rögzített bekötésû, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhetõ el, akkor le- és felszerelésrõl, valamint az el- és visszaszállításról Eladó gondoskodik. Ha Vevõ a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a termék kézbesítésétõl számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza. Jótállási igény nem érvényesíthetõ: a) rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerûtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetû meghibásodás esetén b) Karbantartási - tisztítási munkák esetén. c) Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemû beavatkozás esetén. d) A kopó alkatrészek rendeltetésszerû használatából eredõ kopása esetén, valamint a természetes használatból származó nyomokra. Vevõ a teljesítés idõpontjától számított kétéves (használt dolog esetén egy éves ) elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényét Eladóval szemben úgy, hogy bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követõ hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés idõpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ha Vevõ a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, Eladó mentesül a szavatossági felelõsség alól. Hibás teljesítés esetén (ha a termék a teljesítés idõpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerzõdésben meghatározott tulajdonságoknak ) Vevõ a) elsõsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerzõdésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a megfelelõ határidõn belül, jelentõs kényelmetlenség okozása nélkül nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelõ árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzõdéstõl. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet; Ptk. 685. § e) pont; Ptk. 305.§ - 311/A-ig; 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet.

6. Visszaküldés Amennyiben Vevõ a terméket Eladónak visszaküldi (elállás, pénzvisszafizetési garancia, jótállás, kiterjesztett jótállás esetén), az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Vevõ köteles gondoskodni, a nem megfelelõ csomagolásból eredõ, a szállítás során bekövetkezõ károkért Eladó felelõsséget nem vállal. Minden esetben mellékelni kell az eredeti számlát és a jótállási jegyet. A bizonytalan kézbesítés miatt kérjük a fogyasztási cikkeket posta helyett futárszolgálattal (GLS, DHL) küldeni. Utánvéttel terhelt küldeményeket Eladó nem vesz át.

7. Tulajdonjog fenntartása A termék Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vevõ az összes (fõ és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idõ alatt Vevõ nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Eladó tulajdonát.

8. Személyes adatok védelme Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerzõdéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minõsül. A honlap használatával a Vevõ teljes körû felelõsséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vevõ által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetõségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelõen. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerzõdéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevõvel kötött vásárlási szerzõdés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezõvé teszi.

 
 Toyota Modellek:

Toyota Auris
Toyota Avensis
Toyota Aygo
Toyota Corolla E-120
Toyota Corolla E-150
Toyota Corolla Verso
Toyota Hi-Ace
Toyota Prius
Toyota Rav 4
Toyota Yaris
Toyota Yaris Verso


 Látogatók

 

Telefon: 06-70 77-55-651
2016© Autoland Duo Car Kft